Marmorino

Marmorino được làm với thêm cát mịn cho phép tạo kết cấu và độ sâu. Nó có thể được áp dụng mịn và tinh tế với ít ánh sáng hoặc nhiều đốm và kết cấu với lớp hoàn thiện hơi thô hơn. Sự kết hợp của màu sắc, sáp và phương pháp là vô tận. Marmorino có thể được áp dụng cho nội thất và bán ngoại thất.

Tính năng sản phẩm: Kết cấu tối thiểu đến trung bình / Từ thấp đến mờ / Biến thể màu trung bình

Phạm vi bảo hiểm:
0,25 gallon – 8,5 sqft / 2 lớp
1,0 gallon – 34 sqft / 2 lớp
2,5 gallon – 85 sqft / 2 laters
5,0 gallon – 170 sqft / 2 lớp

Bao bì: 0,25gal / 1,0 gal / 2,5gal / 5,0gal

* – Màu cao cấp ^ – Yêu cầu sáp

Danh mục: