Stucco

Vữa được làm với thêm cát thô cho phép tạo ra nhiều kết cấu và độ sâu. Vữa được pha chế đặc biệt cho bán ngoại thất nhưng cũng có thể được sử dụng cho nội thất. Nó có thể được áp dụng mịn và tinh tế với ít ánh sáng hoặc nhiều đốm và kết cấu với lớp hoàn thiện thô.

Tính năng sản phẩm:  Kết cấu trung bình đến nặng / Ánh sáng từ thấp đến mềm / Màu sắc biến đổi tinh tế

Phủ sóng:

0,25 gallon – 5,5sqft / 2 lớp hoặc 12,5sqft / 1 lớp
1,0 gallon – 22sqft / 2 lớp) hoặc 50sqft / 1 lớp
2,5 gallon: 55sqft / 2 lớp hoặc 125sqft / 1 lớp
5 gallon: 110sqft / 2 lớp hoặc 250sqft / 1 lớp

Bao bì: 0.25gal / 1.0gal / 2.5gal / 5.0gal

* – Màu cao cấp ^ – Yêu cầu sáp

Danh mục: